Over ons

Technische Universiteit Delft

De TU Delft draagt substantieel bij aan de duurzame samenleving van de 21ste eeuw door het verrichten van grensverleggend technisch-wetenschappelijk onderzoek van erkend internationaal wereldniveau, door het opleiden van maatschappelijk betrokken ingenieurs en doctors, en door het helpen vertalen van kennis in economisch en maatschappelijk waardevolle technologische innovaties en bedrijvigheid.

Met jouw bijdrage steun je een project dat  jezelf belangrijk vindt. Samen kunnen we onze gezamenlijke ambities nastreven en impact realiseren voor een betere samenleving en – direct of indirect - aan een duurzame samenleving.

Universiteitsfonds Delft

Het Universiteitsfonds Delft ondersteunt de TU Delft door bij te dragen aan onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling. Met giften van alumni, medewerkers, particulieren, stichtingen en bedrijven die wetenschap een warm hart toedragen, zet het fonds alles in het werk om studenten en wetenschappers te laten excelleren en maatschappelijke impact te realiseren. Help je hieraan mee?