Help Emergence Delft naar Dutch Design Week!

van totaal € 5.000 (35%)

Help Emergence Delft naar Dutch Design Week!

Wij zijn Emergence Delft. Een van de TU Delft Dream Teams sinds september van dit academisch jaar. We zijn een team bestaande uit 29 studenten van de TU Delft en kunstacademies, zoals de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag, het Koninklijk Conservatorium van Den Haag en van de Design Academy Eindhoven. Samen proberen we licht te schijnen op de impact van complexe technologieën op ons dagelijks leven.

 

Hoe schijnen we dit licht?

Ben je ooit aan een spel begonnen zonder de regels te kennen? Na ronde twee snap je vaak al hoe het spel werkt, zonder alle pagina's van het spelregelboekje te kennen. Dit is de aanpak die wij gebruiken om complexe onderwerpen als Quantum mechanica en Kunstmatige Intelligentie uit te leggen. Wij geloven dat door deze fenomenen te ervaren, ze beter te begrijpen zijn dan door erover te lezen.

Emergence ziet kunst als het ultieme middel om complexe boodschappen over te brengen. Een kunstinstallatie heeft namelijk niet een bepaalde taal met een jargon. Echter, onze installaties hebben enkel impact wanneer we ze kunnen exposeren. Naast dat we zelf evenementen organiseren waarin we onze kunst laten zien, willen we dit ook doen op de Dutch Design Week. Het grootste design evenement van Noord Europa met meer dan 350 000 bezoekers dat zal plaatsvinden medio oktober.

 

Wat laten we zien op de Dutch Design Week?

Momenteel zijn we bezig aan twee installaties. Eén daarvan zal zich focussen op het communiceren van Quantum Technologie. Quantum is een woord waar iedereen wel van gehoord heeft, maar weinig mensen echt iets van snappen. We herkennen dat deze technologie een ontzettende impact gaat hebben op onze toekomst en vinden het belangrijk dat dit onder de aandacht gebracht wordt. Onder begeleiding van QuTech, een onderzoeksinstituut voor quantum computing en quantum internet van de TU Delft, ontwikkelen we een installatie die bezoekers een vorm van intuïtie bijbrengt over Quantum Technologie en de impact die het gaat hebben op ons dagelijks leven.

Ook werken we aan een onderzoeksproject over het communiceren van Algoritmes. Algoritmes komen we dagelijks tegen; bijna iedereen gebruikt momenteel wel eens ChatGPT of Google Maps. In dit project werken we samen met 4DSOUND, een organisatie die innoveert in geluidstechnologie. Gebruik makende van deze ruimtelijke geluidstechnologie, doen we nieuwsgierigheid gedreven onderzoek naar hoe we dit medium kunnen gebruiken om de complexiteit van algoritmes te communiceren.

 

Help ons naar Dutch Design Week!

We zijn druk in de ontwikkelingsfase van onze projecten. Het grootste doel van onze projecten is het belichten van deze complexe technologieën; niet alleen onder mensen die er al weet van hebben, maar juist ook onder mensen die dat niet hebben. Help ons met onze kunstinstallaties te exposeren aan de 350.000 mensen die de Dutch Design Week bezoeken. Help ons mensen te laten nadenken over welke technologieën ze vandaag gebruikt hebben en wat er zou gebeuren als dit zou veranderen of wegvallen!

 

- Emergence Delft

The total is greater than the sum of its components

Het jaarlijkse New Media Project heeft een missiegerichte focus. Het bestaat uit zowel een onderzoeks- als een ontwikkelingsfase. De onderzoeksfase, die loopt van februari tot juli, heeft als doel een nieuw artistiek medium te creëren dat voortbouwt op het huidige onderzoek aan de TU Delft.

Het New Media Project 2 Research team ontwikkelt een baanbrekend artistiek medium, geworteld in de diepten van de quantum technologietheorie en ethiek. Dit medium zal niet alleen de grenzen van artistieke expressie verleggen, maar ook dienen als een conduit voor wetenschapscommunicatie. Door conceptualisatie en uitvoering streeft het team ernaar een platform te creëren dat niet alleen educatief is, maar ook een breed publiek inspireert, zo overbrugt het de kloof tussen kunst en wetenschap. Door het ontmaskeren van quantumfenomenen zal het medium gebruikers een intuïtiever begrip van de kwantummechanica bieden, nieuwsgierigheid en exploratie bevorderen, en een blijvende impact hebben op zowel de kunstwereld als het domein van de kwantumfysica.

De Platform projecten draaien volledig om nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek. De projecten verkennen het kruispunt tussen artistieke en technische disciplines en bieden een ruimte voor experimenteren en ontdekken. Gedurende een enkel semester zullen de Platform-projectteams allemaal een volledige onderzoeks- en ontwikkelingscyclus doorlopen.

In februari 2024 begon het Platform Project van Emergence 2 aan een nieuw project. Het doel van dit project was om een innovatief ruimtelijk geluidssysteem genaamd 4DSOUND te gebruiken om complexe algoritmische technologieën intuïtiever te maken, zodat we ze kunnen ervaren. We werkten dit doel verder uit door een concreet probleem te formuleren om aan te pakken:

De manier waarop AI-systemen onze wereld interpreteren is anders dan hoe wij dat zelf doen. Hoewel de resultaten nauwkeurig kunnen zijn, is het belangrijk om je bewust te zijn van dit verschil.

Wanneer een AI-systeem 'menselijk' gedrag vertoont in een specifieke taak, is het makkelijk om aan te nemen dat het de wereld op een 'menselijke' manier ervaart, dat wil zeggen, op een vergelijkbare, volledige en gegeneraliseerde manier. Dit schrijft het competenties en begrip toe die het in werkelijkheid niet bezit.

De manier waarop AI-systemen onze wereld interpreteren is anders dan hoe wij dat zelf doen. Hoewel de resultaten nauwkeurig kunnen zijn, is het belangrijk om je bewust te zijn van dit verschil.

Vanuit dit probleem formuleerden we een onderzoeksvraag, de belangrijkste vraag die we wilden beantwoorden met ons project:

Hoe kunnen we het 4DSOUND-systeem gebruiken om inzicht te krijgen in de onmenselijke manier waarop AI-systemen informatie verwerken?

Binnen dit kader begonnen we te experimenteren met geluid als medium om deze verhalen te vertellen. Verhalen over algoritmische vertaling, interpretatie, verbeelding. Hieronder volgen een paar van deze verkenningen.