Gezuiverd water in India

Nog te gaan

Normal 16a0a89b86d1222d2a5bfeca4fbdb4f8e94d6a32
van totaal € 15.750 (3%)

Tientallen Indiase, Nederlandse en internationale studenten en promovendi werken tussen 2018-2021 samen met de TU Delft aan Water Management en Sanitatie in India. Dat is twee vliegen in een klap. Want aan de ene kant maakt het toekomstige Indiase ingenieurs bewust van het belang van zuivering en hergebruik van vervuild water en aan de andere kant leren Delftse wetenschappers over de culturele context in India, zodat ze beter kunnen inschatten welke technologische oplossingen aanslaan.   

TU Delft: watermanagement van wereldklasse
De TU Delft heeft een wereldwijde reputatie in Watermanagement en Sanitatie.  Dat is niet alleen traditie. Delft blijft vernieuwen met high-tech oplossingen die duurzaam zijn en aanslaan. Dus bruikbaar en betaalbaar in verschillende contexten.

Doe je mee?
Om kennis over te dragen hebben we jouw hulp nodig!
We willen zoveel mogelijk studenten en promovendi laten meedoen aan dit initiatief. We willen het voor Indiase studenten mogelijk maken om 3 maanden naar Nederland te komen om kennis op te doen bij de TU Delft en voor de studenten die in Delft studeren om kennis over te dragen en meer te leren over de culturele context in India. Ons doel is een uitwisseling van minimaal 10 studenten. Elke bedrag zal echter ten goede komen aan de realisatie van dit project!

Dit heeft allemaal tot doel om meer goed opgeleide sanitatie ingenieurs op te leiden, zodat ook in India het afvalwater niet meer levensbedreigend is.

 

Ralph Lindeboom

r.e.f.lindeboom@tudelft.nl

In de miljoenensteden van India stroomt het meeste afvalwater ongehinderd door verouderde open waterafvoerstelsels. Die open riolen vormen een ernstige bedreiging voor de gezondheid en het milieu. Generaties lang hebben de wetenschappers in India dit probleem genegeerd. Alles wat met menselijk afval te maken had, was de zorg van de laagste kaste en had geen aanzien. Er is dan ook een schreeuwend gebrek aan kennis op dit gebied. Maar gelukkig is er sprake van een kentering nu universiteiten in India en de Indiase overheid onze expertise hebben ingeroepen.

Niet om het voor hen op te lossen maar om kennis over te dragen.

Meer weten over het project lees dan dit artikel.

 

De komst van de Indiase studenten naar Delft sluit aan op een groot samenwerkingsproject van India en Nederland, waarin TUDelft, de WUR, IHE en NIOO-KNAW de Nederlandse krachten bundelen. India en Nederland dragen ieder de helft van de kosten. Het gezamenlijke doel is een zuiverings-concept te ontwikkelen dat voor honderden zwaar vervuilde stormwaterkanalen in Indiase steden gebruikt kan worden. In Delhi wordt de 1e pilot installatie gebouwd om aan te tonen dat er bruikbaar water voor de omwonenden geproduceerd kan worden en dat dit concept de lokale bedrijvigheid stimuleert.

Belangrijk is dat er straks niet alleen een werkende zuiveringsinstallatie staat.  Wat vooral zoden aan de dijk zet is dat jonge talenten in India leren hoe ze structurele oplossingen voor vervuild water kunnen realiseren. Zodat de Indiase bevolking de zuiveringsinstallaties zelf kan beheren en onderhouden.

De studenten en promovendi werken gezamenlijk aan het ontwerp en testen van de waterzuiveringsinstallatie onder verschillende omstandigheden.

Door de Indiase megasteden steden lopen oude stelsels van drains. Een drain is een soort sloot waar afvalwater doorheen stroomt. Ooit zijn ze ontstaan als infrastructuur waarmee overtollig regenwater werd afgevoerd tijdens de moessons. De afgelopen decennia zijn de steden explosief gegroeid, er zijn veel meer woningen en fabrieken. Dat heeft de stelsels van drains langzaamaan veranderd in een open riool.

Miljoenen Indiers zijn nog steeds voor sanitatie op lozing in de drains aangewezen. Vele ingenieurs moeten opgeleid worden om dit probleem het hoofd te bieden. Met dit project zullen Indiase ingenieurs en Ingenieurs studerend aan de TU Delft kennis en vaardigheden opbouwen over watermanagement en sanitatie.

Afhankelijk van het totaal gedoneerde bedrag kunnen er meer of minder studenten aan deze uitwisseling deelnemen.