Afvalwaterzuivering in India

Afgesloten Je kunt niet meer doneren
van totaal € 15.750 (24%)

Tientallen Indiase, Nederlandse en internationale studenten en promovendi werken tussen 2018-2021 samen met de TU Delft aan Water Management en Sanitatie in India. Dat is twee vliegen in een klap. Want aan de ene kant maakt het toekomstige Indiase ingenieurs bewust van het belang van zuivering en hergebruik van vervuild water en aan de andere kant leren Delftse wetenschappers over de culturele context in India, zodat ze beter kunnen inschatten welke technologische oplossingen aanslaan.   

Bewustwording en directe participatie van Indiase studenten bij dit onderzoek is dus cruciaal. Ons besteedbare projectgeld  geldt echter alleen voor Nederlandse onderzoekers. Voor Indiase studenten is de competitie moordend om een Indiase beurs te krijgen om naar het buitenland te gaan. Dus daarmee zal het jaren duren voordat we ook maar een paar studenten hebben uitgewisseld. Met crowdfunding hopen we hun deelname zo snel mogelijk te starten.

TU Delft: watermanagement van wereldklasse
De TU Delft heeft een wereldwijde reputatie in Watermanagement en Sanitatie.  Dat is niet alleen traditie. Delft blijft vernieuwen met high-tech oplossingen die duurzaam zijn en aanslaan. Dus bruikbaar en betaalbaar in verschillende contexten.

Doe je mee?
Om kennis over te dragen hebben we jouw hulp nodig!
We willen zoveel mogelijk studenten en promovendi laten meedoen aan dit initiatief. We willen het voor Indiase studenten mogelijk maken om 3 maanden naar Nederland te komen om kennis op te doen bij de TU Delft en voor de studenten die in Delft studeren om kennis over te dragen en meer te leren over de culturele context in India. Ons doel is een uitwisseling van minimaal 10 studenten. Elke bedrag zal echter ten goede komen aan de realisatie van dit project!

Dit heeft allemaal tot doel om meer goed opgeleide sanitatie ingenieurs op te leiden, zodat ook in India het afvalwater niet meer levensbedreigend is.

 

Ralph Lindeboom

r.e.f.lindeboom@tudelft.nl

In de miljoenensteden van India stroomt het meeste afvalwater ongehinderd door verouderde open waterafvoerstelsels. Die open riolen vormen een ernstige bedreiging voor de gezondheid en het milieu. Generaties lang hebben de wetenschappers in India dit probleem genegeerd. Alles wat met menselijk afval te maken had, was de zorg van de laagste kaste en had geen aanzien. Er is dan ook een schreeuwend gebrek aan kennis op dit gebied. Maar gelukkig is er sprake van een kentering nu universiteiten in India en de Indiase overheid onze expertise hebben ingeroepen.

Niet om het voor hen op te lossen maar om kennis over te dragen.

Meer weten over het project lees dan dit artikel.

 

De komst van de Indiase studenten naar Delft sluit aan op een groot samenwerkingsproject van India en Nederland, waarin TUDelft, de WUR, IHE en NIOO-KNAW de Nederlandse krachten bundelen. India en Nederland dragen ieder de helft van de kosten. Het gezamenlijke doel is een zuiverings-concept te ontwikkelen dat voor honderden zwaar vervuilde stormwaterkanalen in Indiase steden gebruikt kan worden. In Delhi wordt de 1e pilot installatie gebouwd om aan te tonen dat er bruikbaar water voor de omwonenden geproduceerd kan worden en dat dit concept de lokale bedrijvigheid stimuleert.

Belangrijk is dat er straks niet alleen een werkende zuiveringsinstallatie staat.  Wat vooral zoden aan de dijk zet is dat jonge talenten in India leren hoe ze structurele oplossingen voor vervuild water kunnen realiseren. Zodat de Indiase bevolking de zuiveringsinstallaties zelf kan beheren en onderhouden.

De studenten en promovendi werken gezamenlijk aan het ontwerp en testen van de waterzuiveringsinstallatie onder verschillende omstandigheden.

Door de Indiase megasteden steden lopen oude stelsels van drains. Een drain is een soort sloot waar afvalwater doorheen stroomt. Ooit zijn ze ontstaan als infrastructuur waarmee overtollig regenwater werd afgevoerd tijdens de moessons. De afgelopen decennia zijn de steden explosief gegroeid, er zijn veel meer woningen en fabrieken. Dat heeft de stelsels van drains langzaamaan veranderd in een open riool.

Miljoenen Indiers zijn nog steeds voor sanitatie op lozing in de drains aangewezen. Vele ingenieurs moeten opgeleid worden om dit probleem het hoofd te bieden. Met dit project zullen Indiase ingenieurs en Ingenieurs studerend aan de TU Delft kennis en vaardigheden opbouwen over watermanagement en sanitatie.

Afhankelijk van het totaal gedoneerde bedrag kunnen er meer of minder studenten aan deze uitwisseling deelnemen.

Bekijk alle

Thank you for your support.

23-04-2018 | 09:51 Dear supporters, We are very happy with all the warm messages and mental support. Thanks to your financial donations of € 3.880,- we will be able to accomodate 2 Indian MSc students to visit our lab (3 months) and financially support the flight ticket of 2 more TU-students to visit India and support our project. We will try to plan this in such a way that they can team up and have an overlap in their research. Despite the major achievements, a lot of work still needs to be done. Our facility is aimed to pilot technology that requires further upscaling to make a real impact on Indian Sanitation and Watermanagement. To disseminate our approach throughout India and eventually globally we need to train many more engineers to supervise construction and operation.  The rewards, as token of appreciation for your contribution, will be coming in your direction. With regard to the promised student experiences stories I would however request a little patience, as we would like to get the story of the student that you are supporting to you. As soon as more information on the students and their research schedule are known, we will contact you. Soon our website www.lotushr.org will also come online, and there you will be able to follow the progress of our project more precisely. Ralph Lindeboom April 22nd 2018
Lees meer