Living Lab - Kustinterventies in de provincie Bac Lieu

Nog te gaan

van totaal € 3.200 (23%)

Wij zijn een multidisciplinair team van de TU Delft en werken aan een onderzoek naar de kustbescherming en mangrovebeheer in de provincie Bac Lieu in Vietnam. De Mekong Delta kampt al jaren met ernstige kusterosie en bodemdaling, wat grote risico's met zich meebrengt voor zowel het milieu als voor de lokale gemeenschappen. Ondanks vele inspanningen van verschillende organisaties, ontbreken er gecentraliseerde gegevens en een effectieve communicatie met de lokale bewoners. Dit belemmert een duurzame en gezamenlijke aanpak van de problemen.

Om deze uitdagingen aan te pakken, hebben meerdere instituten, waaronder de TU Delft, de bouw van een fysiek Living Lab voorgesteld. Dit lab zal fungeren als een platform waar alle belanghebbenden – inclusief aannemers, wetenschappers en direct getroffen bewoners – kunnen samenwerken aan innovatieve oplossingen voor kustbescherming en mangrovebeheer. Ons team zal veldmetingen en observaties uitvoeren, waarbij we zowel de fysieke als de historische en politieke contexten van de interventies meenemen. Daarnaast zullen we lokale bewoners interviewen, vooral ouderen en boeren, die waardevolle kennis en ervaringen hebben over de veranderingen aan de kust. Wij zetten hierbij de eerste stap voor het sociale beleid van het Living Lab. 

Waarom hebben wij uw hulp nu nodig?

Het Living Lab heeft dringend behoefte aan apparatuur en middelen om onze onderzoeks- en samenwerkingsactiviteiten te ondersteunen. We hebben €3200 nodig voor gespecialiseerde apparatuur en logistieke kosten. Dit omvat onder andere meetinstrumenten en technologieën om data te verzamelen en te analyseren, evenals de kosten voor een tolk en beloningen voor de meewerking van de lokale bewoners. De logistieke kosten zijn bedoeld om de afgelegen gebieden in de Delta te kunnen bereiken met het meetapparatuur. 

Uw donatie zal rechtstreeks bijdragen aan:

 • Het aanschaffen van geavanceerde meetinstrumenten om nauwkeurige data over kustverdediging en bodemdaling te verzamelen.
 • Het opzetten van een communicatiesysteem om de samenwerking tussen waterinstituten en lokale gemeenschappen te verbeteren.
 • Het documenteren van kennis en ervaringen van lokale bewoners, wat belangrijk is voor de ontwikkeling van effectieve en duurzame oplossingen.

Met uw steun kunnen we de Mekong Delta beschermen tegen verdere erosie en bodemdaling, en een positieve impact hebben op de levens van duizenden mensen. Help ons om dit belangrijke werk voort te zetten en doneer vandaag nog!

Dankzij uw bijdrage kunnen we gezamenlijk werken aan een duurzamere en veiligere toekomst voor de Mekong Delta en haar bewoners.

Noë ter Avest: +31637433013

 • Veldobservatiecampagne van kustinterventies

 • Duurzaamheidsonderzoek rond de interventies

 • Technische, historische en politieke studie van de gevonden interventies

  • Potentiële modellering van het effect van interventies

 • Interview met lokale bewoners

  • Interview met ouderen over interventies

  • Interview met boeren over interventies en hun mening over de kustverdedigingen

  • Interviews om de behoeften van lokale bewoners voor kustverdedigingshulp te achterhalen

Als er voldoende tijd en wens is voor aanvullende veldtesten of enquêtes voor het living lab-project, kan dit aan het project worden toegevoegd indien vooraf besproken.

 • Apparatuur voor metingen en dataverzameling (bijv. GPS, dronen, waterkwaliteitssensoren)
 • Huur van lokale boten of voertuigen voor toegang tot afgelegen gebieden
 • Hulp van lokale experts en historici
 • Tolken en vertalers
 • Logistieke kosten voor het organiseren van interviewsessies
 • Vergoedingen voor deelnemers aan de interviews