Team up with excellence!

De TU Delft zit boordevol talent. Talent dat gedreven wordt door een passie voor technologie en de ambitie om het verschil te maken in de wereld. We zetten alles in het werk om studenten en wetenschappers te laten excelleren en maatschappelijke impact te realiseren. Help je hieraan mee?

Steun onderstaande projecten!

Lees meer Lees minder
Bekijk alle
Xtreme Architecture is een  georganiseerd onderzoeksteam, bestaande uit 65 architectuur masterstudenten van de TU Delft. Ons onderzoeksproject vindt plaats in Sint Maarten en Saba, gebieden die regelmatig te kampen hebben met klimaatrampen zoals orkanen en aardbevingen. Zo raakte in 2017 meer dan 80% van de gebouwen op Sint Maarten verwoest door orkaan Irma. Om hierop in te spelen willen wij innovatieve bouw- en ontwerpoplossingen bieden voor extreme klimaatomstandigheden in gebieden waar hulp nodig is. We streven naar het versterken van de gemeenschap en het ontwikkelen van verschillende innovatieve manieren om te helpen met orkaan- en aardbevingbestendige bouwoplossingen.Een nauwe samenwerking met een lokale aannemer geeft het onderzoek relevantie om de lokale partijen ook te benaderen. Het onderzoek tracht te resulteren in individuele ontwerpen voor kleinschalige betaalbare woningen op Sint Maarten en een kinderdagverblijf op Saba, die niet alleen orkaan- en aardbevingsbestendig zijn, maar bovendien grensverleggend op het gebied van circulariteit en duurzaamheid. Het is de bedoeling dat deze projecten daadwerkelijk gebouwd worden, waarbij de regering van Saba in samenwerking met een lokale aannemer ons specifiek heeft gevraagd voor hen te ontwerpen. Om toekomstige rampen te voorkomen zijn onze bouw- en ontwerpoplossingen van Xtreme belang. Eind november gaan we met 25 studenten op onderzoeksreis (van één week) naar Sint Maarten en Saba. We willen graag de mogelijkheid hebben om prototypen die tijdens ons onderzoek zijn ontwikkeld in de praktijk te testen en de ontwerpkavels te onderzoeken. Deze onderzoeksreis zal ons ook in staat stellen kennis en ideeën uit te wisselen met de lokale bevolking. Door met de lokale bevolking in gesprek te gaan krijgen we waardevolle informatie over hun levensstijl en hun leven in gebieden die te kampen hebben met extreme klimaatomstandigheden. In plaats van vanuit de TU Delft met innovatieve bouwoplossingen te komen, willen wij de mogelijkheid creëren om samen met én voor de lokale bevolking te ontwerpen. Het geld dat wordt opgehaald wordt gebruikt om de totale overheadkosten te verlagen, aangezien de totale kosten betaald worden door onszelf.  Wilt u deel uitmaken van Xtreme Architecture en samen met ons vorm geven aan een innovatieve oplossingsgerichte toekomst? Help ons door te doneren en twijfel niet om contact met ons op te nemen voor verdere samenwerking! Alvast bedankt!
Bekijk alle

Anoniem

07-12-2022 | 11:47 Aan: Reefiera Maya